ร้านโง้ว ฮวด หยู
เลขที่107 เวิ้งนครเขษม ถนนเจริญกรุง ซอยเจริญกรุง10 แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
TEL : (02) 222 - 5571 , (02) 622 - 4466 FAX : (02) 224 - 7649 E-MAIL : ngowhuatyoo@gmail.comโรงงานฝ่ายผลิต
ช่างฝ่ายผลิตเข้าประจำตำแหน่ง
แต่ละแผนกแยกกันเป็นสัดส่วน
ใส่ใจในทุกรายละเอียดของงาน
ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นต้องเรียบร้อย
พร้อมด้วยเครื่องจักร-อุปกรณ์ที่ทันสมัย
และเป็นมาตรฐานด้วยฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ (Q.C.)

พนักงาน

Webmaster |
บอย (ผู้จัดการเว็บไซด์) โทรศัพท์มือถือ. (081) 319 - 7758